Dlaczego my

Kadra

W Pijarskim Przedszkolu zatrudniamy wysoce wykwalifikowanych, kreatywnych, cierpliwych wychowawców dzieci i specjalistów oraz przyjazny i uśmiechnięty personel pomocniczy. Każdy ma świadomość, iż poprzez pracę, którą wykonuje, realizuje swoje powołanie. Służąc wspólnocie przedszkolnej, służy Bogu.


IMG_1043.jpgBogdan_Dufaj.jpg Dyrektor Przedszkola - Ojciec Bogdan Dufaj


IMG_1970_1.jpg Dyrektor Generalny- Ewa Samojlik

Z Zakonem Pijarów współpracuję od 16 lat, zaczynałam od trójki klasowej jako rodzic dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej przy ulicy Gwintowej a następnie zostałam członkinią Rady Rodziców. Moja córka ukończyła warszawskie Szkoły Pijarskie, Liceum, obecnie kończy Studia…, a ja pozostałam nadal angażując się w dzieła zakonne. Aktywnie działałam na rzecz powiększenia Pijarskiej Szkoły Podstawowej, uruchomienia Pijarskiego Gimnazjum, reaktywowałam z sukcesem działalność Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. św Józefa Kalasancjusza, byłam inicjatorką i organizowałam 10 tygodniowe wyjazdy edukacyjne młodzieży ze Szkół Pijarskich do szkoły w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wreszcie byłam koordynatorką powstania i budowy Pijarskiego Przedszkola w Warszawie, począwszy od fazy projektu, aż po budowę, wystrój, wyposażenie i zatrudnienie kadry.
Jednak ani Przedszkole ani inne wcześniejsze projekty, o których wspomniałam nie byłyby możliwe do zrealizowania gdyby nie wielka szlachetność, otwartość i wysiłek Zakonu, lokalnej społeczności i rodziców Pijarskich Szkół. Oczywiście każde Dzieło potrzebuje mecenasa i kogoś kto całym swoim sercem, zaangażowaniem wspiera jego realizację. Dlatego w szczególności cenię sobie przyjaźń i współpracę z Ojcem Bogdanem Dufajem, który swoimi działaniami realizuje misję i charyzmat Zakonu Pijarów poprzez edukację, wychowanie dzieci i młodzieży w duchu katolickim.
Obecnie mam przyjemność sprawowania funkcji Dyrektora Generalnego Pijarskiego Przedszkola w Warszawie, dbam o jego wystrój, wygląd, codzienne funkcjonowanie, koordynuję i zarządzam zespołem pracowników, dbam o realizację wszystkich celów jakie stawia Zakon Pijarów wobec swojej najmłodszej placówki.
W bezpośredni sposób sprawuję również nadzór nad dodatkową działalnością jaką prowadzi nasza placówka a jest to organizacja imprez okolicznościowych i działalność cateringowa.
Myśląc o mojej pracy zawsze na mojej twarzy maluje się uśmiech, jestem bardzo szczęśliwa, że w swoim życiu zawodowym właśnie tu udało mi się odnaleźć swoje miejsce na Ziemi.

 

StysiakStefania.jpg Dyrektor Dydaktyczny- Stefania Stysiak

 Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem w pracy z Dziećmi.. Ukończyła: studia na Uniwersytecie Łódzkim uzyskując tytuł magistra kulturoznawstwa ze specjalnością filmową, teatralną i literaturoznawczą, studia podyplomowe „Edukacja Początkowa i Reedukacja Dzieci w wieku od 3-9 lat” na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe „Edukacja Elementarna „ na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując tytuł i uprawnienia Lidera Edukacji Elementarnej, studia podyplomowe „Organizacja i zarządzanie placówką oświatową” w Warszawskiej Szkole Zarządzania. Posiada 10-letnią praktykę na stanowisku dyrektora przedszkola. W Ogólnopolskim Konkursie Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej zdobyła tytuł „Osobowość Roku 2005”. Opracowała i wdrożyła do realizacji autorskie programy edukacyjne: „Książka wspomagająca naukę czytania”, „Od pędzla do komputera”, „Tajemniczy Ogród”, „Spotkanie z pisarzem”- opracowała i prowadzi od  wiele lat spotkania autorskie z pisarzami literatury dziecięcej. Ma publikacje w czasopismach: „Edukacja i dialog”, „Wychowanie Przedszkolne”, „Bliżej Przedszkola” oraz w prasie lokalnej i różnych witrynach internetowych. Od lat współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na rzecz oświaty i wychowania. Za swoją pracę była wielokrotnie wyróżniana nagrodami burmistrza i dyrektora.
 
„Widzę jasno w zachwyceniu, że Małe jest Piękne” – ta jedna myśl wyraża sens naszej pracy, codzienne radości, sukcesy. To ona pozwala nam każdego dnia podejmować kolejne wyzwania, znosić smutki i przyjmować porażki. Ta myśl niesie z sobą przesłanie, jak ważne jest dla nas nauczycieli zaspakajanie potrzeb Dzieci.
I o tym chcę z Państwem porozmawiać.
To „Małe Piękne”, każdego dnia potrzebuje głębokiego poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego, owej więzi, czy przywiązania do innej osoby lub osób, poczucia, że jest kochanym, chcianym, kimś ważnym. Tak jak rodzice obdarzamy dzieci ciepłem i serdecznością. Naprawdę obchodzi nas to, co One robią. Bierzemy Je na ręce, pocieszamy, lub nawet złościmy się na Nie. Poczucie bezpieczeństwa wyrasta bowiem z ufności, że ludzie reagują nie tylko życzliwie, ale także w sposób autentyczny, zaangażowany i szczery.
Wszystkie Dzieci, bez względu na to, czy pochodzą z zamożnych czy ubogich środowisk, niezależnie od swojego wieku, płci, powinny mieć odpowiednie – a nie zawyżone – poczucie własnej wartości. Należy przy tym pamiętać, że kształtuje się ono w odpowiedzi na działania ważnych dla Dzieci osób – dorosłych, rodzeństwa i innych dzieci – przez cały okres dorastania, i że jest wynikiem oceny samego siebie według kryteriów nabytych we wczesnym dzieciństwie. Te kryteria są różne w każdej rodzinie. Dla niektórych ważnym kryterium wartościującym jest uroda, sprawność fizyczna, dojrzałość intelektualna, dla innych łagodność, rozmowność, dobre maniery, delikatność. Według tych cech ocenia się Dzieci, jako miłe, wartościowe, grzeczne. Jako pedagodzy jesteśmy szczególnie wrażliwe na kryteria samooceny przedszkolaków. Możemy nie zgadzać się z definicją „grzecznej dziewczynki” czy „grzecznego chłopca” obowiązującą w danej rodzinie, ale nie bagatelizujemy, nie podważamy i nie naruszamy kryteriów samooceny Dziecka. Jednocześnie musimy pomóc mu w przyswojeniu zasad obowiązujących w środowisku przedszkolnym, które mają na celu dobro całej grupy naszych podopiecznych.
W domu, przedszkolu Dzieciom trzeba stworzyć możliwość przeżywania doświadczeń, dzięki którym zaczną postrzegać swoje życie, jako prawdziwe, autentyczne, wartościowe i satysfakcjonujące. Dla grupy wybieramy te zajęcia, które umożliwiają Dzieciom wykorzystanie własnych doświadczeń i odtworzenie swego otoczenia, i te dzięki którym możemy pomóc Dzieciom w zrozumieniu tych doświadczeń. Każde Dziecko musi mieć poczucie, że życie ma sens, daje sporo zadowolenia, jest ciekawe i prawdziwe.
Małe Dzieci potrzebują dorosłych, którzy pomogą Im zrozumieć Ich przeżycia. W moim przekonaniu naszym najważniejszym zadaniem jest pomóc Dzieciom w lepszym, doskonalszym i pełniejszym rozumieniu Ich własnego świata i doświadczeń innych ludzi. Co właściwie Dzieci powinny rozumieć? Z pewnością to, co i dlaczego, robią inni ludzie, co odczuwają i jak się czują, jak One same i inne stworzenia rosną, skąd pochodzą ludzie, jak rzeczy powstają i do czego służą. Małe Dzieci potrzebują dorosłych, którzy akceptują swój autorytet wynikający z większego doświadczenia, wiedzy i mądrości. Potrzebują autorytetu dorosłych, którzy mają znaczącą władzę nad Ich życiem, jednocześnie okazując Im ciepło, wsparcie i zachętę oraz jasno wyjaśniając, dlaczego wytyczyli pewne nieprzekraczalne granice. Autorytet oznacza także traktowanie Dzieci z szacunkiem – liczenie się z Ich poglądami, odczuciami, pragnieniami i pomysłami, nawet jeśli wywołują nasz sprzeciw. Dzieci potrzebują dobrych wzorców osobowych, kontaktu z dorosłymi, którzy nie wahają się jasno określić, jak warto postępować, co warto mieć, co warto wiedzieć i o co warto zabiegać. Chodzi mi o to, że jeśli z przekonaniem i odważnie określimy własne wartości, tym samym ukażemy się Dzieciom, jako osoby myślące i troskliwe, które mają wiele szacunku do siebie samych, postępują zgodnie z własnymi przekonaniami, jasno sygnalizują, co uważają za słuszne.

Szanowni Rodzice, w poczuciu wielkiej odpowiedzialności rozpoczynamy każdego dnia spotkanie z Waszymi Dziećmi. Mamy przekonanie, że nie zawsze spełniamy Wasze oczekiwania, ale pragnę powiedzieć, że nie zawsze wszystko, co nam się udaje jest naszą zasługą, ale też nie wszystko, co nam nie wychodzi dzieje się z naszej winy.
Z życzeniami, abyśmy w partnerskich relacjach dążyli do szczęścia dzieci.

                                                                                                                                                     Dyrektor Dydaktyczny
   
                                                                                                                                                     Stefania Stysiak

ADMINISTRACJA:

Resized_20170308_103800.jpeg  Irmina Sałtrukiewicz

Pracę w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie dostałam dzięki moim Dzieciom i ich ulubionej zupie pomidorowej :).
Swoją pracę wykonuję z wielką odpowiedzialnością i sercem, bo przecież pracuję dla Dzieci. A one w zamian sprawiają, że każdy dzień w Przedszkolu jest nie tylko pracą, ale też przygodą, zabawą. Dzięki Nim czuję się jak u siebie w Domu.


NAUCZYCIELE:
 
P1012336.JPG Karolina Kirekowska

Jestem absolwentką studiów licencjackich Wychowania Przedszkolnego i Pedagogiki Terapeutycznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej. W czasie studiów byłam wolontariuszką w przedszkolu w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie.
W Pijarskim Przedszkolu jestem wychowawczynią grupy najstarszej - sześciolatków. Wcześniej pracowałam pięć lat w przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych. Chętnie uczęszczam na kursy i warsztaty doszkalające, na których mogę poznać nowe metody pracy. Moje zainteresowania to podróże i czytanie.
Dzieci są szczere i otwarte na poznawanie świata, chętnie biorą udział w różnorodnych przedsięwzięciach, dlatego też praca z nimi jest taka ciekawa i inspirująca. Jestem szczęśliwa, gdy mogę z nimi dzielić radość pierwszych sukcesów.
  
 
 P1012102.JPG Justyna Piekut

Jestem magistrem wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej z pedagogiką przedszkolną i logopedią. Interesuję się filmem polskim, lubię jazdę na rowerze i spędzanie czasu z rodziną na świeżym powietrzu. Moje motto: Nic nie dzieje się bez przyczyny!
Praca nauczyciela to poszukiwanie, stawianie wyzwań. Kontakt z dziećmi daje mi dużo radości, a wspólnie spędzony czas dodaje energii i rozbudza wyobraźnię. Możliwość otwierania drzwi przed wychowankami do poznania świata napełnia mnie motywacją do dalszej pracy i jest bodźcem do rozwijania ciekawości i zainteresowań dzieci. Możliwość postrzegania postępów przedszkolaków jest dla mnie największą inspiracją.


P1012320_1.JPG Katarzyna Domańska

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną oraz studia magisterskie na kierunku Logopedia.
Od kilku lat szczęśliwie związana jestem z pracą pedagoga i choć na swojej drodze zawodowej sprawdzałam się na innych płaszczyznach, zawsze z ogromną tęsknotą powracałam do pracy z małymi dziećmi. Jako logopeda prowadzę bieżące obserwacje i staram się wpływać na piękną mowę młodego człowieka. Każdy dzień spędzony wśród moich wychowanków jest dla mnie cennym doświadczeniem i nieustającą inspiracją.
W pracy z dziećmi kieruję się słowami Janusza Korczaka, że kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Staram się poprzez serdeczność i szczery uśmiech każdemu dziecku zapewnić poczucie akceptacji i bezpieczeństwa.
W wolnych chwilach chętnie wyjeżdżam w moje ukochane Bieszczady, chodzę po górach i wracam zawsze z pozytywną energią. Kocham muzykę, podróże i odkrywanie nowych, kulinarnych smaków.

  
P1012186.JPG Ewa Michałowska

Jestem nauczycielem przedszkolnym. Posiadam również specjalizacje w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, rewalidacyjnej oraz terapii pedagogicznej.
W Pijarskim Przedszkolu jestem wychowawcą w grupie trzylatków oraz prowadzę dodatkowe zajęcia sensoryczno-motoryczne, podczas których wykorzystuję wiedzę zdobytą w ramach międzynarodowych kursów dotyczących teorii i zastosowania zasad Integracji Sensorycznej w praktyce pedagogicznej.
W pracy z dziećmi wykorzystuję różnorodne metody i techniki pracy, które mają na celu zaktywizować dzieci, zapewnić pozytywną motywację oraz podnosić wiarę we własne siły i możliwości.
Na zajęciach dydaktycznych kładę nacisk na multisensoryczną metodę nauczania, czyli naukę wszystkimi zmysłami poprzez zabawę, muzykę, plastykę i ruch.
Radość i uśmiech dziecka, to dla mnie największa motywacja do dalszego działania.

  
P1012160.JPG Diana Kozińska

Jestem magistrem psychologii (UKSW) z przygotowaniem pedagogicznym (UW). Posiadam kwalifikacje metodyczne w zakresie nauczania języków obcych nowożytnych oraz certyfikat British Council. Jestem absolwentką Szkoły Aktorskiej Lart Studio w Krakowie oraz dyplomowanym instruktorem fitness-aerobic Polskiej Akademii Sportu. Współpracuję z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ. Interesuję się muzyką klasyczną, baletem, filmem oraz nowymi technologiami. Moje motto: Nie ma problemów, są tylko rozwiązania!
Praca z dziećmi jest dla mnie bardzo wdzięcznym i satysfakcjonującym zajęciem, a dzieciństwo to piękny, czysty, ulotny żywioł. Dziecięca ciekawość jest dla mnie najwspanialszym pretekstem do działań artystycznych i edukacyjnych. Aż chce się roztaczać przed wychowankami coraz to nowe widoki! Moje zaangażowanie zwraca się stukrotnie, kiedy po wspólnej podróży przez meandry dydaktyki, obserwuję radość dzieci z osiągniętych dokonań.


IMG_8140.JPG Agnieszka Kasztelan

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika korekcyjna na uczelni Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy w przedszkolu.
Praca z dziećmi od zawsze była moją pasją i nieustannie przynosi mi wiele radości i daje satysfakcję. Dla mnie, jako nauczyciela i pedagoga, trudno o lepszą motywację do pracy jak możliwość obserwacji rozwoju podopiecznych, na który mam bezpośredni wpływ. Szczera sympatia płynąca od dzieci jest dla mnie najlepszym motorem do działania.

IMG_8123.JPG Joanna Matynia

Jestem absolwentką Filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie Warszawskiem oraz Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, również na Uniwersytecie Warszawskim. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną przyjemność, cenię ich entuzjazm, radość oraz szczerość. Uważam, ze jednym z najważniejszych zadań nauczycieli jest rozwijanie ciekawości poznawczej młodego człowieka. Dzieci z natury są żądne wiedzy, wszystko je interesuje, chcą odkrywać świat, i to właśnie od nas, dorosłych, zależy czy my tej ciekawości pozwolimy rozkwitnąć, czy wręcz przeciwnie - uśpimy ją. Moim mottem są słowa Heraklita: "Nauczać to rozniecać ogień, a nie napełniać puste wiadro."
Czas wolny uwielbiam spędzać aktywnie, kiedy tylko mogę, pływam, biegam lub jeżdżę na rowerze. Moją największą pasją są górskie wędrówki oraz wspinaczka. Mogę się pochwalić zdobyciem najwyższych szczytów Tatr.

IMG_8116.JPG Katarzyna Piech

Jestem absolwentką studiów magisterskich pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.
W ramach wolontariatu uczestniczyłam w zajęciach m.in. w grupie zerówkowej w szkole, w grupie integracyjnej w przedszkolu w czasie zajęć prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, współprowadziłam projekty edukacyjne w przedszkolach, a także brałam udział w organizacji koncertów w filharmonii dla młodszych dzieci i warsztatów plastycznych.
Od 4 lat prowadzę także animacje zabaw dla dzieci podczas przyjęć urodzinowych, pikników, festynów oraz różnych uroczystości rodzinnych.

IMG_8135.JPG Agnieszka Malesa

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika Ogólna oraz Podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim.
Logopedia daje mi możliwość łączenia przyjemnego z pożytecznym, przynosi relaks i poczucie spełnienia, kiedy wymyślam, tworzę nowe gry i pomoce logopedyczne w pracy z najmłodszymi. Uwielbiam uczucie, gdy to, co opracowałam i stworzyłam nabiera realnego wymiaru, przynosi rezultat w pracy z dziećmi. Największą radość daje mi to, kiedy dzieciaki wychodzą uśmiechnięte po godzinnych zajęciach logopedycznych, ponieważ wtedy wiem, że zadania postawione przed podopiecznymi przyniosły oczekiwany i wymierny skutek.
Moje motto: Dzieci potrafią dać bardzo wiele radości, jeżeli potrafi się je odpowiednio docenić.
Interesuję się literaturą szczególnie tą, która jest ekranizowana. W wolnych chwilach lubię chodzić na fitness, jeździć na rowerze, grać w gry planszowe i spędzać czas w gronie rodzinnym.

IMG_8130.JPG Elżbieta Tomczyk

Jako nauczyciel wychowania przedszkolnego pracuję już od 7 lat. Bardzo lubię swoją pracę i nie wyobrażam sobie siebie w innym miejscu niż wśród dzieci.
Więź, jaka powstaje pomiędzy nauczycielem a dziećmi i ich rodzicami jest niezwykła i daje motywację i inspirację do codziennej pracy. Czas jaki spędzam z wychowankami dostarcza wielu emocji a potem miłych wspomnień. Pozwala mi uczestniczyć w ważnych dla dzieci wydarzeniach, chwilach spędzonych w przedszkolu, czasami ocierać łzy, opatrywać otarte kolana, zbierać wypadające zęby. Pozwala cieszyć się każdym ich sukcesem, wspierać, motywować do działania.

 

WP_20161017_11_04_15_Pro.jpg Karolina Ślubowska

Ukończyłam studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego, kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną. Ukończyłam również Kurs na Instruktora Gimnastyki Korekcyjnej. Z dziećmi pracuję już 6 lat. Nie wyobrażam sobie wykonywać innego zawodu. Wykonuję tę pracę z pasją i z wielkim zaangażowaniem. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji. Cieszę się, że mogę mieć udział w wychowaniu kolejnego pokolenia. Moją misją jest przekazanie wiedzy dzieciom w najlepszy możliwy sposób oraz wsparcie rodziców w wychowaniu ich potomstwa. Służę zawsze radą oraz słucham wszystkich wątpliwości i próbuję współnie z rodzicami znaleźć najlepsze rozwiązanie.

20170307_094005.jpg Katarzyna Maciejewska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku "analiza i zarządzanie w biznesie". Obecnie w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, studiuję "edukację przedszkolną i wczesnoszkolną i pedagogikę alternatywną".
Praca z dziećmi to moja pasja, przyjemność i potrzeba. Nie wyobrażam sobie siebie w innym miejscu niż wśród dzieci. " Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat". Te słowa Korczaka przyświecają mi w codziennej pracy, a uśmiech dziecka jest bezcenną nagrodą, która dodaje sił i motywacji do pracy. Kocham podróżować i odkrywać nieznane mi dotąd miejsca i zakątki świata. W wolnych chwilach lubię czytać książki.

Alicja_Fic.jpg Alicja Fic

Wychowawca grupy zerowej „Pancerniki” w Pijarskim Przedszkolu. Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku psychologia kliniczna oraz studiów podyplomowych Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna. W pracy z przedszkolakami, ważne jest dla mnie wspieraniu ich w rozwoju inteligencji emocjonalnej. Ten obszar funkcjonowania człowieka szczególnie mnie interesuje. Pragnąc by moje działania w tej dziedzinie były bardziej skuteczne, zrealizowałam studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, na kierunku Trener Umiejętności Poznawczych. W naszym przedszkolu realizuję projekt „Psychorozwijanki”, który wspiera dzieci w rozwoju umiejętności społecznych, uczy rozwiązywania konfliktów, rozpoznawania emocji u siebie i innych ludzi. Dodatkowo uczymy się właściwych i skutecznych metod wyrażania emocji i rozładowywania napięć. W wolnych chwilach bardzo cenię sobie czas spędzony z moją rodziną. Ogromną radość czerpię również z odkrywania nowych, zachwycających miejsc podczas podróży.

Sylwia_Salata.jpg Sylwia Salata

Jestem absolwentką studiów magisterskich Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika Przedszkolna. Ukończyłam również Pedagogikę Wczesnoszkolną z Oligofrenopedagogiką. W Pijarskim Przedszkolu jestem wychowawcą w grupie najstarszej - sześciolatków. Uważam, że praca z dziećmi to wielkie wyzwanie, każdy dzień przynosi inne zadania, które należy rozwiązać. Nade wszystko bardzo ważne jest dla mnie bezpieczeństwo dzieci, i to, aby czuły się zawsze ważne i potrzebne. Dzieci oczekują od nas zaangażowania, spokoju, rozmowy, ciepła, wsparcia, uśmiechu, troski, i ja im to daje. Pracując na co dzień z dziećmi odczuwam, że jestem tu, gdzie powinnam być. Interesują mnie podróże, muzyka, kocham śpiewać i robię to od dziecka. Każdą wolną chwilę spędzam z moimi kochanymi dziećmi i mężem.

KUCHARZE:

IMG_3186.jpg Kucharz- Bartłomiej Justyna

Pracuję w zawodzie kucharza 20 lat. Specjalizuję się w kuchni środkowoeuropejskiej. Praca w przedszkolu daje mi wiele satysfakcji, ponieważ praca z Dziećmi to sama przyjemność.

IMG_1588.JPG Kucharka- Joanna Kleczkowska

Z zawodu jestem technologiem żywienia zbiorowego. Od 30 lat pracuję jako kucharka szkolna i przedszkolna. Specjalizuję się w tradycyjnej kuchni polskiej. Obecnie jestem odpowiedzialna za przygotowywanie diet. Jestem osobą zaangażowaną, dokładną i wesołą. Mam znakomity kontakt z dziećmi. Gotowanie dla Nich to moja pasja.

Pomoc kuchenna- Mateusz Gawlik

IMG_1582.JPG Pomoc kuchenna- Damian Mysłek

PRACOWNICY OBSŁUGI:

 IMG_9265.JPG Dorota Kociszewska IMG_9261.JPG Zdzisława Sikora

Z Pijarskim Przedszkolem związana jestem od 2015 roku. Wcześniej pracowałam 34 lata w ZPC Ursus S.A. jako specjalista ds. środków trwałych i inwestycji w Dziale Księgowości. Po ogłoszeniu upadłości w 2014r. ww. firmy wyjechałam za granicę i opiekowałam się moim wnuczkiem Adasiem. Pobyt w obcym kraju z dala od domu był dla mnie dużym wyzwaniem i doświadczeniem. Kiedy otrzymałam propozycję pracy w Przedszkolu bardzo się ucieszyłam. Bliskość Dzieci, ich radość i uśmiech na twarzy uświadomiły mi, że podjęłam słuszną decyzję podejmując pracę w Przedszkolu.

Jadwiga Giera

IMG_9126_1.JPG Specjalista ds. technicznych- Jacek Stolarski

Jeżeli uważasz, że coś jest niemożliwe, przyjdź pracować do Pijarskiego Przedszkola, wyprowadzą Cię z błędu.

Partnerzy i darowizny

Czytaj więcej

Przekaż 1% podatku

W pozyskiwaniu funduszy wspiera nas Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św Józefa Kalasancjusza

Czytaj więcej

Budowa nowej szkoły pijarskiej

Czytaj więcej