Dlaczego my

Kadra

W Pijarskim Przedszkolu zatrudniamy wysoce wykwalifikowanych, kreatywnych, cierpliwych wychowawców dzieci i specjalistów oraz przyjazny i uśmiechnięty personel pomocniczy. Każdy ma świadomość, iż poprzez pracę, którą wykonuje, realizuje swoje powołanie. Służąc wspólnocie przedszkolnej, służy Bogu.


IMG_1043.jpgBogdan_Dufaj.jpg Dyrektor Przedszkola - Ojciec Bogdan Dufaj


IMG_1970_1.jpg Dyrektor Generalny- Ewa Samojlik

Z Zakonem Pijarów współpracuję od 16 lat, zaczynałam od trójki klasowej jako rodzic dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej przy ulicy Gwintowej a następnie zostałam członkinią Rady Rodziców. Moja córka ukończyła warszawskie Szkoły Pijarskie, Liceum, obecnie kończy Studia…, a ja pozostałam nadal angażując się w dzieła zakonne. Aktywnie działałam na rzecz powiększenia Pijarskiej Szkoły Podstawowej, uruchomienia Pijarskiego Gimnazjum, reaktywowałam z sukcesem działalność Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. św Józefa Kalasancjusza, byłam inicjatorką i organizowałam 10 tygodniowe wyjazdy edukacyjne młodzieży ze Szkół Pijarskich do szkoły w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wreszcie byłam koordynatorką powstania i budowy Pijarskiego Przedszkola w Warszawie, począwszy od fazy projektu, aż po budowę, wystrój, wyposażenie i zatrudnienie kadry.
Jednak ani Przedszkole ani inne wcześniejsze projekty, o których wspomniałam nie byłyby możliwe do zrealizowania gdyby nie wielka szlachetność, otwartość i wysiłek Zakonu, lokalnej społeczności i rodziców Pijarskich Szkół. Oczywiście każde Dzieło potrzebuje mecenasa i kogoś kto całym swoim sercem, zaangażowaniem wspiera jego realizację. Dlatego w szczególności cenię sobie przyjaźń i współpracę z Ojcem Bogdanem Dufajem, który swoimi działaniami realizuje misję i charyzmat Zakonu Pijarów poprzez edukację, wychowanie dzieci i młodzieży w duchu katolickim.
Obecnie mam przyjemność sprawowania funkcji Dyrektora Generalnego Pijarskiego Przedszkola w Warszawie, dbam o jego wystrój, wygląd, codzienne funkcjonowanie, koordynuję i zarządzam zespołem pracowników, dbam o realizację wszystkich celów jakie stawia Zakon Pijarów wobec swojej najmłodszej placówki.
W bezpośredni sposób sprawuję również nadzór nad dodatkową działalnością jaką prowadzi nasza placówka a jest to organizacja imprez okolicznościowych i działalność cateringowa.
Myśląc o mojej pracy zawsze na mojej twarzy maluje się uśmiech, jestem bardzo szczęśliwa, że w swoim życiu zawodowym właśnie tu udało mi się odnaleźć swoje miejsce na Ziemi.

 

StysiakStefania.jpg Dyrektor Dydaktyczny- Stefania Stysiak

 Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem w pracy z Dziećmi.. Ukończyła: studia na Uniwersytecie Łódzkim uzyskując tytuł magistra kulturoznawstwa ze specjalnością filmową, teatralną i literaturoznawczą, studia podyplomowe „Edukacja Początkowa i Reedukacja Dzieci w wieku od 3-9 lat” na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe „Edukacja Elementarna „ na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując tytuł i uprawnienia Lidera Edukacji Elementarnej, studia podyplomowe „Organizacja i zarządzanie placówką oświatową” w Warszawskiej Szkole Zarządzania. Posiada 10-letnią praktykę na stanowisku dyrektora przedszkola. W Ogólnopolskim Konkursie Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej zdobyła tytuł „Osobowość Roku 2005”. Opracowała i wdrożyła do realizacji autorskie programy edukacyjne: „Książka wspomagająca naukę czytania”, „Od pędzla do komputera”, „Tajemniczy Ogród”, „Spotkanie z pisarzem”- opracowała i prowadzi od  wiele lat spotkania autorskie z pisarzami literatury dziecięcej. Ma publikacje w czasopismach: „Edukacja i dialog”, „Wychowanie Przedszkolne”, „Bliżej Przedszkola” oraz w prasie lokalnej i różnych witrynach internetowych. Od lat współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na rzecz oświaty i wychowania. Za swoją pracę była wielokrotnie wyróżniana nagrodami burmistrza i dyrektora.
 
„Widzę jasno w zachwyceniu, że Małe jest Piękne” – ta jedna myśl wyraża sens naszej pracy, codzienne radości, sukcesy. To ona pozwala nam każdego dnia podejmować kolejne wyzwania, znosić smutki i przyjmować porażki. Ta myśl niesie z sobą przesłanie, jak ważne jest dla nas nauczycieli zaspakajanie potrzeb Dzieci.
I o tym chcę z Państwem porozmawiać.
To „Małe Piękne”, każdego dnia potrzebuje głębokiego poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego, owej więzi, czy przywiązania do innej osoby lub osób, poczucia, że jest kochanym, chcianym, kimś ważnym. Tak jak rodzice obdarzamy dzieci ciepłem i serdecznością. Naprawdę obchodzi nas to, co One robią. Bierzemy Je na ręce, pocieszamy, lub nawet złościmy się na Nie. Poczucie bezpieczeństwa wyrasta bowiem z ufności, że ludzie reagują nie tylko życzliwie, ale także w sposób autentyczny, zaangażowany i szczery.
Wszystkie Dzieci, bez względu na to, czy pochodzą z zamożnych czy ubogich środowisk, niezależnie od swojego wieku, płci, powinny mieć odpowiednie – a nie zawyżone – poczucie własnej wartości. Należy przy tym pamiętać, że kształtuje się ono w odpowiedzi na działania ważnych dla Dzieci osób – dorosłych, rodzeństwa i innych dzieci – przez cały okres dorastania, i że jest wynikiem oceny samego siebie według kryteriów nabytych we wczesnym dzieciństwie. Te kryteria są różne w każdej rodzinie. Dla niektórych ważnym kryterium wartościującym jest uroda, sprawność fizyczna, dojrzałość intelektualna, dla innych łagodność, rozmowność, dobre maniery, delikatność. Według tych cech ocenia się Dzieci, jako miłe, wartościowe, grzeczne. Jako pedagodzy jesteśmy szczególnie wrażliwe na kryteria samooceny przedszkolaków. Możemy nie zgadzać się z definicją „grzecznej dziewczynki” czy „grzecznego chłopca” obowiązującą w danej rodzinie, ale nie bagatelizujemy, nie podważamy i nie naruszamy kryteriów samooceny Dziecka. Jednocześnie musimy pomóc mu w przyswojeniu zasad obowiązujących w środowisku przedszkolnym, które mają na celu dobro całej grupy naszych podopiecznych.
W domu, przedszkolu Dzieciom trzeba stworzyć możliwość przeżywania doświadczeń, dzięki którym zaczną postrzegać swoje życie, jako prawdziwe, autentyczne, wartościowe i satysfakcjonujące. Dla grupy wybieramy te zajęcia, które umożliwiają Dzieciom wykorzystanie własnych doświadczeń i odtworzenie swego otoczenia, i te dzięki którym możemy pomóc Dzieciom w zrozumieniu tych doświadczeń. Każde Dziecko musi mieć poczucie, że życie ma sens, daje sporo zadowolenia, jest ciekawe i prawdziwe.
Małe Dzieci potrzebują dorosłych, którzy pomogą Im zrozumieć Ich przeżycia. W moim przekonaniu naszym najważniejszym zadaniem jest pomóc Dzieciom w lepszym, doskonalszym i pełniejszym rozumieniu Ich własnego świata i doświadczeń innych ludzi. Co właściwie Dzieci powinny rozumieć? Z pewnością to, co i dlaczego, robią inni ludzie, co odczuwają i jak się czują, jak One same i inne stworzenia rosną, skąd pochodzą ludzie, jak rzeczy powstają i do czego służą. Małe Dzieci potrzebują dorosłych, którzy akceptują swój autorytet wynikający z większego doświadczenia, wiedzy i mądrości. Potrzebują autorytetu dorosłych, którzy mają znaczącą władzę nad Ich życiem, jednocześnie okazując Im ciepło, wsparcie i zachętę oraz jasno wyjaśniając, dlaczego wytyczyli pewne nieprzekraczalne granice. Autorytet oznacza także traktowanie Dzieci z szacunkiem – liczenie się z Ich poglądami, odczuciami, pragnieniami i pomysłami, nawet jeśli wywołują nasz sprzeciw. Dzieci potrzebują dobrych wzorców osobowych, kontaktu z dorosłymi, którzy nie wahają się jasno określić, jak warto postępować, co warto mieć, co warto wiedzieć i o co warto zabiegać. Chodzi mi o to, że jeśli z przekonaniem i odważnie określimy własne wartości, tym samym ukażemy się Dzieciom, jako osoby myślące i troskliwe, które mają wiele szacunku do siebie samych, postępują zgodnie z własnymi przekonaniami, jasno sygnalizują, co uważają za słuszne.

Szanowni Rodzice, w poczuciu wielkiej odpowiedzialności rozpoczynamy każdego dnia spotkanie z Waszymi Dziećmi. Mamy przekonanie, że nie zawsze spełniamy Wasze oczekiwania, ale pragnę powiedzieć, że nie zawsze wszystko, co nam się udaje jest naszą zasługą, ale też nie wszystko, co nam nie wychodzi dzieje się z naszej winy.
Z życzeniami, abyśmy w partnerskich relacjach dążyli do szczęścia dzieci.

                                                                                                                                                     Dyrektor Dydaktyczny
   
                                                                                                                                                     Stefania Stysiak

ADMINISTRACJA:

Resized_20170308_103800.jpeg  Irmina Sałtrukiewicz

Pracę w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie dostałam dzięki moim Dzieciom i ich ulubionej zupie pomidorowej :).
Swoją pracę wykonuję z wielką odpowiedzialnością i sercem, bo przecież pracuję dla Dzieci. A one w zamian sprawiają, że każdy dzień w Przedszkolu jest nie tylko pracą, ale też przygodą, zabawą. Dzięki Nim czuję się jak u siebie w Domu.


NAUCZYCIELE:
 
P1012336.JPG Karolina Kirekowska

Jestem absolwentką studiów licencjackich Wychowania Przedszkolnego i Pedagogiki Terapeutycznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej. W czasie studiów byłam wolontariuszką w przedszkolu w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie.
W Pijarskim Przedszkolu jestem wychowawczynią grupy najstarszej - sześciolatków. Wcześniej pracowałam pięć lat w przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych. Chętnie uczęszczam na kursy i warsztaty doszkalające, na których mogę poznać nowe metody pracy. Moje zainteresowania to podróże i czytanie.
Dzieci są szczere i otwarte na poznawanie świata, chętnie biorą udział w różnorodnych przedsięwzięciach, dlatego też praca z nimi jest taka ciekawa i inspirująca. Jestem szczęśliwa, gdy mogę z nimi dzielić radość pierwszych sukcesów.
   
  
P1012186.JPG Ewa Michałowska

Jestem nauczycielem przedszkolnym. Posiadam również specjalizacje w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, rewalidacyjnej oraz terapii pedagogicznej.
W Pijarskim Przedszkolu jestem wychowawcą w grupie trzylatków oraz prowadzę dodatkowe zajęcia sensoryczno-motoryczne, podczas których wykorzystuję wiedzę zdobytą w ramach międzynarodowych kursów dotyczących teorii i zastosowania zasad Integracji Sensorycznej w praktyce pedagogicznej.
W pracy z dziećmi wykorzystuję różnorodne metody i techniki pracy, które mają na celu zaktywizować dzieci, zapewnić pozytywną motywację oraz podnosić wiarę we własne siły i możliwości.
Na zajęciach dydaktycznych kładę nacisk na multisensoryczną metodę nauczania, czyli naukę wszystkimi zmysłami poprzez zabawę, muzykę, plastykę i ruch.
Radość i uśmiech dziecka, to dla mnie największa motywacja do dalszego działania.
 
 
IMG_8116.JPG Katarzyna Piech

Jestem absolwentką studiów magisterskich pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.
W ramach wolontariatu uczestniczyłam w zajęciach m.in. w grupie zerówkowej w szkole, w grupie integracyjnej w przedszkolu w czasie zajęć prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, współprowadziłam projekty edukacyjne w przedszkolach, a także brałam udział w organizacji koncertów w filharmonii dla młodszych dzieci i warsztatów plastycznych.
Od 4 lat prowadzę także animacje zabaw dla dzieci podczas przyjęć urodzinowych, pikników, festynów oraz różnych uroczystości rodzinnych.

IMG_8135.JPG Agnieszka Kuna

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika Ogólna oraz Podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim.
Logopedia daje mi możliwość łączenia przyjemnego z pożytecznym, przynosi relaks i poczucie spełnienia, kiedy wymyślam, tworzę nowe gry i pomoce logopedyczne w pracy z najmłodszymi. Uwielbiam uczucie, gdy to, co opracowałam i stworzyłam nabiera realnego wymiaru, przynosi rezultat w pracy z dziećmi. Największą radość daje mi to, kiedy dzieciaki wychodzą uśmiechnięte po godzinnych zajęciach logopedycznych, ponieważ wtedy wiem, że zadania postawione przed podopiecznymi przyniosły oczekiwany i wymierny skutek.
Moje motto: Dzieci potrafią dać bardzo wiele radości, jeżeli potrafi się je odpowiednio docenić.
Interesuję się literaturą szczególnie tą, która jest ekranizowana. W wolnych chwilach lubię chodzić na fitness, jeździć na rowerze, grać w gry planszowe i spędzać czas w gronie rodzinnym.
  
    
Sylwia_Salata.jpg Sylwia Salata

Jestem absolwentką studiów magisterskich Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika Przedszkolna. Ukończyłam również Pedagogikę Wczesnoszkolną z Oligofrenopedagogiką. W Pijarskim Przedszkolu jestem wychowawcą w grupie najstarszej - sześciolatków. Uważam, że praca z dziećmi to wielkie wyzwanie, każdy dzień przynosi inne zadania, które należy rozwiązać. Nade wszystko bardzo ważne jest dla mnie bezpieczeństwo dzieci, i to, aby czuły się zawsze ważne i potrzebne. Dzieci oczekują od nas zaangażowania, spokoju, rozmowy, ciepła, wsparcia, uśmiechu, troski, i ja im to daje. Pracując na co dzień z dziećmi odczuwam, że jestem tu, gdzie powinnam być. Interesują mnie podróże, muzyka, kocham śpiewać i robię to od dziecka. Każdą wolną chwilę spędzam z moimi kochanymi dziećmi i mężem.

Paulina_Zych.jpg Paulina Przerwa

Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia magisterskie z Zarządzania szkołą i placówką wychowania przedszkolnego. Posiadam również kwalifikacje w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Praca z dziećmi to moja pasja. Ważne jest dla mnie, aby każdy dzień spędzony w przedszkolu przyniósł dzieciom wiele radości, a także wpłynął na ich wszechstronny rozwój. Nie ma nic piękniejszego niż ich szczęście i uśmiech. Dlatego staram się otaczać dzieci troską, zrozumieniem, ciepłem i otwartością, jednak nade wszystko najważniejsze dla mnie jest bezpieczeństwo dzieci.

  Sylwia_Po__e__.jpeg Sylwia Połeć

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika Terapeutyczna z Rehabilitacją. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i radość. Pracuję w grupie 3latków, w pracy z dziećmi najważniejsze jest dla mnie ich bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój.

Sylwia_Skrzypek.jpg  Sylwia Ciesielska

Jestem absolwentka studiów licencjackich na kierunku pedagogika opiekunczo-wychowawcza z resocjalizacją.
W przedszkolu jestem opiekunem grupy żłobkowej. Dużo satysfakcji daje mi praca z dziećmi i lubię to robić. Interesuje mnie ich rozwój i to jak funkcjonują w grupie. Chętnie biorę udział w kursach doszkalajacych oraz sama dużo czytam na temat pracy z dziećmi. Moja praca jest moją pasją, dlatego podchodzę do niej z dużą radością.
   
  
Dominika_Woli__ska.jpg Dominika Wolińska

Ukończyłam studia licencjackie z pedagogiki specjalnej, specjalność :Terapeutyczno- lecznicza, opiekuńczo-wychowawcza, wczesnoszkolna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Obecnie jestem studentką studiów
magisterskich na kierunku: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną. Praca z dziećmi jest dla mnie przyjemnością i daje mi duża satysfakcję.

 Joanna_Ornowska.jpg Joanna Ornowska

Jestem absolwentką studiów magisterskich pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam również studia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego: Profilaktykę Społeczną i Resocjalizację o specjalności wychowanie resocjalizujące oraz studia magisterskie z kryminologii.
W Pijarskim Przedszkolu jestem wychowawcą grupy Wiewiórki. Prowadzę również zajęcia umuzykalniające. Moją największą pasją jest muzyka, z którą jestem związana od najmłodszych lat. W pracy pedagogicznej odkryłam, że fascynuje mnie szczególnie wieloaspektowość muzycznego rozwoju dziecka i nauczanie poprzez stwarzanie odpowiednich warunków do doświadczania. Przez 4 lata prowadziłam zajęcia i warsztaty muzyczne m.in. metodą Edwina Eliasa Gordona, Carla Orffa oraz Émila Jasquez - Dalcroze'a.


Anna Buśko

Ukończyłam Instytut Studiów Nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jestem absolwentką Podyplomowych Studium Profilaktyki Uzależnień i relacji interpersonalnych na UKSW oraz Podyplomowej Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin.
Lubię pracę z dziećmi. Wiele radości daje mi bycie świadkiem ich rozwoju w samodzielności i zdobywanych umiejętnościach. Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, pracowałam jako pomoc nauczyciela i jako nauczyciel, organizowałam urodziny dla dzieci. Obecnie prowadzę grupę 3 latków. Lubię taniec, śpiew, dobre kino, jazdę rowerem, basen, jazdę konną, malowanie ikon.


Monika Pasik

Martyna Kamińska

Katarzyna Trzcińska

Emilia Boruta

Martyna Trzcińska

Marta Nowacka

 
KUCHARZE:

IMG_3186.jpg Kucharz- Bartłomiej Justyna

Pracuję w zawodzie kucharza 20 lat. Specjalizuję się w kuchni środkowoeuropejskiej. Praca w przedszkolu daje mi wiele satysfakcji, ponieważ praca z Dziećmi to sama przyjemność.

Kucharz- Sławomir Dąbrowski

Kucharz- Cezary Kaczmarski


Pomoc kuchenna- Kateryna Bilinska

IMG_1582.JPG Pomoc kuchenna- Damian Mysłek


PRACOWNICY OBSŁUGI:

 IMG_9265.JPG Dorota Kociszewska


Beata Walewska

Dorota Murawska

Robert Szadkowski


 

Partnerzy i darowizny

Czytaj więcej

Przekaż 1% podatku

W pozyskiwaniu funduszy wspiera nas Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św Józefa Kalasancjusza

Czytaj więcej

Budowa nowej szkoły pijarskiej

Czytaj więcej