Galeria zdjęć

Katecheza Dobrego Pasterza

„Kredkami do Nieba” – są to zajęcia plastyczne inspirowane niedzielną Ewangelią. Przedszkolaki na zajęciach rozważają na poziomie dziecięcych doświadczeń i wyobraźni Ewangelię z nadchodzącej niedzieli. Tworzymy potem prace plastyczne, które sprawiają, że treść wchodzi głębiej w dziecięce myśli i serca, dzięki temu staje się bliższa w czasie niedzielnej Mszy Świętej. Katecheza Dobrego Pasterza ma za cel prowadzenie do relacji z Bogiem, a nie jedynie przekazywanie wiedzy o Nim. Dziecko jest "istotą duchową" otwartą na Boga. Poprzez obrazowe przedstawienie Słowa Bożego i znaków liturgicznych samo odkrywa nadprzyrodzoną rzeczywistość Boga i szuka z Nim kontaktu. Dzieci rozważają Słowo Boże i pracują ze specjalnie przygotowanymi, oddziałującymi na zmysły materiałami. Bardzo ważny jest element ciszy. Taniec modlitewny angażuje całe ciało, gesty nawiązują do słów z Pisma Świętego. Pomaga w radosnym i żywym przeżywaniu wiary.

Partnerzy i darowizny

Czytaj więcej

Przekaż 1% podatku

W pozyskiwaniu funduszy wspiera nas Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św Józefa Kalasancjusza

Czytaj więcej

Budowa nowej szkoły pijarskiej

Czytaj więcej