Galeria zdjęć

Nauka savoir-vivre

Nauka savoir-vivre

nauka savoir-vivre- „Savoir-vivre – dobre maniery" to program wychowawczy z zakresu edukacji kulturalnospołecznej, poświęcony zasadom savoir vivre w różnych sytuacjach. Program ma na celu naukę dobrych manier, ogłady towarzyskiej, znajomości obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w stosunku do wychowawców i członków rodziny. Program zakłada zapoznanie dzieci z zasadami savoir-vivre'u, których stosowanie jest wyrazem szacunku względem innych osób i świadczy o kulturze osobistej człowieka. Wdrażanie dzieci w przestrzeganie dobrych manier jest bez wątpienia pożyteczne i może ułatwić, a nawet zapewnić, naszym dzieciom lepszy start w tak bardzo skomplikowanym dzisiaj, świecie kontaktów interpersonalnych. "Przestrzeganie dobrych manier dowodzi szacunku dla innych i czyni świat przyjemniejszym miejscem do życia." W związku z tym zasadne jest zapoznanie dziecka, już w wieku przedszkolnym, z podstawowymi zasadami kulturalnego i bezkonfliktowego współżycia... To niewątpliwie pomoże mu w zinternalizowaniu społecznie aprobowanych zachowań, eliminacji egocentryzmu i przyczyni się do szybszego rozwoju społecznego dziecka. Środowisko bowiem, zgodnie z tak popularną obecnie koncepcją rozwoju L.S. Wygotskiego, jest podstawą zdobywania wiedzy o otaczającej dziecko rzeczywistości. Chodzi tu zarówno o środowisko edukacyjne, jak i, a nawet przede wszystkim, rodzinne. Dlatego zakłada się również wdrożenie w realizację programu rodziców wychowanków przedszkola, by efektywniej pomóc dzieciom w zdobyciu tak im potrzebnych umiejętności. Dzięki temu dzieci będą poddawane wychowawczym stymulacjom w przedszkolu i w środowisku rodzinnym, co przyczyni się do osiągania przez nie sukcesów w domu jak i poza nim.

Partnerzy i darowizny

Czytaj więcej

Przekaż 1% podatku

W pozyskiwaniu funduszy wspiera nas Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św Józefa Kalasancjusza

Czytaj więcej

Budowa nowej szkoły pijarskiej

Czytaj więcej