Rekrutacja

Praca w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie

W związku z dynamicznym rozwojem placówki, Pijarskie Przedszkole w Warszawie prowadzi rekrutację na nauczycieli wychowania przedszkolnego i asystentów nauczyciela do grupy 2,5-latków, 3-latków i 6-latków. CV prosimy przesyłać na adres pijarskieprzedszkole.wawa@pijarzy.pl, telefon kontaktowy 570 114 227.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Pijarskie Przedszkole w Warszawie

Zakres obowiązków:
- planowanie i realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, z wykorzystaniem nowoczesnych i atrakcyjnych dla dzieci metod pracy;
- praca w grupach wiekowych 2,5-3, 4, 5, 6-latków;
- prowadzenie dokumentacji związanej z pracą nauczyciela;
- organizacja i udział w przedsięwzięciach przedszkola;
- współpraca i utrzymywanie pozytywnych relacji z rodzicami, opiekunami i współpracownikami.

Oczekujemy:
- wyższego wykształcenia pedagogicznego ze specjalizacją pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna lub pedagogika specjalna;
- minimum 2-letniego doświadczenia na stanowisku nauczyciela przedszkolnego;
- kreatywnego podejścia i własnych pomysłów na organizację zajęć dla dzieci;
- energii, entuzjazmu i inicjatywy;
- wrażliwości na wartości etyczne wynikające z charakteru i zasad funkcjonowania placówki;

Mile widziane:
- dodatkowe kwalifikacje: logopedia, psychologia, oligofrenopedagogika itp.
- uzdolnienia artystyczne: umiejętność gry na instrumentach, zdolności plastyczne, umiejętność prowadzenia grupy teatralnej, zajęć rytmiczno-tanecznych i inne;
- uprawnienia do nauczania języka nowożytnego (angielski, hiszpański);
- umiejętność gry w szachy;
- znajomość zagadnień związanych z ekologią, przyrodą, geografią.

Oferujemy:
- umowę o pracę (w wymiarze 40 godzin tygodniowo);
- pracę w nowoczesnej, dobrze wyposażonej placówce stwarzającej szereg możliwości edukacyjnych dla dzieci;
- pomoc asystenta nauczyciela w codziennej pracy z dziećmi;
-możliwość wdrażania i realizacji autorskich programów edukacyjnych i innowacji pedagogicznych;
- możliwość awansu zawodowego.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:
1. CV zawierającego klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. z 2014 r. pozycja 1182)";
2. Listu motywacyjnego;
na adres: pijarskieprzedszkole.wawa@pijarzy.pl, wpisując w tytule: Rekrutacja nauczyciel.
Zastrzegamy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego
Pijarskie Przedszkole w Warszawie

Zakres obowiązków:
- wykonywanie czynności opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do dzieci, w tym:
• pomoc dzieciom w spożywaniu posiłków, czynnościach higienicznych, ubieraniu się
i rozbieraniu;
• opiekowanie się dziećmi podczas spacerów, zabaw, wycieczek oraz podczas odpoczynku;
- współdziałanie z nauczycielem w realizacji zadań dydaktycznych, w tym:
• wykonywanie czynności przygotowawczych do zabaw i zajęć oraz pomoc podczas ich przeprowadzania;
• porządkowanie zabawek i pomocy dydaktycznych.

Wymagania:
- ukończone studia I-szego lub II-go stopnia na kierunku pedagogika, mile widziana specjalność pedagogika przedszkolna;
- doświadczenie w opiece nad dziećmi w wieku 2,5-6 lat;
- gotowość do wykonywania czynności higienicznych wiążących się z opieką nad dziećmi;
- dobra sprawność fizyczna pozwalającej na realizację obowiązków zawodowych;
- wrażliwość na wartości etyczne wynikające z charakteru i zasad funkcjonowania placówki;

Oferujemy:
- umowę o pracę (w wymiarze 40 godzin tygodniowo);
- pracę w nowoczesnej, dobrze wyposażonej placówce;
- wsparcie i opiekę merytoryczną nauczyciela prowadzącego;
- możliwość rozwoju zawodowego w renomowanej placówce.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:
1. CV zawierającego klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. z 2014 r. pozycja 1182)";
2. Listu motywacyjnego;
na adres: pijarskieprzedszkole.wawa@pijarzy.pl, wpisując w tytule: Rekrutacja Asystent Nauczyciela

Zastrzegamy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Partnerzy i darowizny

Czytaj więcej

Przekaż 1% podatku

W pozyskiwaniu funduszy wspiera nas Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św Józefa Kalasancjusza

Czytaj więcej

Budowa nowej szkoły pijarskiej

Czytaj więcej