Kącik rodzica i rekrutacja

Rekrutacja

Zapraszamy dzieci w wieku od 1,5 do 6 lat do Pijarskiego Przedszkola w Warszawie.

Wszystkie informacje na temat rekrutacji i zapisów do Pijarskiego Przedszkola w Warszawie,
otrzymacie Państwo pod numerami telefonów 570 114 227 lub 22 841 22 22.

Pakiet pomocowy opłat w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie,
ul. Siekierkowska 7, 00-709 Warszawa
Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy i wpłata wpisowego (900 zł.).
W dniu podpisywania umowy przedstawienie potwierdzenia wpłaty wpisowego.

1. Oferta dla rodzin wielodzietnych, z których więcej niż jedno Dziecko uczęszcza do Pijarskiego Przedszkola
Dziecko I-sze (starsze): 1200,-,
Dziecko II-gie (młodsze) 1400,-
Dzieci w żłobku, które mają rodzeństwo w pijarskich placówkach, nie dotyczy ulga z tego tytułu.

Troje Dzieci jednocześnie:
Każde Dziecko: 1000,-

2. Szczególne sytuacje rodzinne obniżające wysokość czesnego:
• Rodziny wielodzietne (czworo Dzieci i więcej) – 200 zł.
• Samotnie wychowujący rodzic – 100 zł.
• Sieroty, rodziny zastępcze – 400 zł.
• Niepełnosprawni (Dzieci, rodzice) – 300 zł.

3. Oferta specjalna dla grup zawodowych: pracownicy szkół i przedszkoli, pracownicy TV, radia, redakcji gazet, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, koncernów paliwowych i inne. Jeśli minimum 5-cioro Dzieci z jednej firmy; organizujemy przewóz Dzieci z firmy do przedszkola i z powrotem, minimum 15-Dzieci z jednej grupy zawodowej; obniżenie czesnego do 1200 zł.
4. Dzieci uczęszczające do przedszkola na pół etatu – 1000 zł. Stawka żywieniowa dzienna 10 zł.
5. Dieta zalecona przez alergologa 25 zł/dziennie
6. Ulgi nie łączą sięPartnerzy i darowizny

Czytaj więcej

Przekaż 1% podatku

W pozyskiwaniu funduszy wspiera nas Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św Józefa Kalasancjusza

Czytaj więcej

Budowa nowej szkoły pijarskiej

Czytaj więcej