Dlaczego my

Specjaliści

Nasze Dzieci są pod stałą opieką logopedy i psychologa.

Joanna.jpg Joanna Frąckiewicz - logopeda.

Jestem doktorem nauk humanistycznych, absolwentką Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz logopedą dyplomowanym. Wśród kilkunastu publikacji w czasopismach specjalistycznych oraz pracach zbiorowych najwięcej miejsca poświęciłam tematyce logopedycznej. W kilku artykułach naukowych podjęłam także rozważania nt. mecenatu kulturalno – oświatowego w Polsce doby romantyzmu. Historyczny kontekst oraz wizję rozwijania działalności edukacyjnej przez Zakon Pijarów w Warszawie opisałam w artykule zamieszczonym w Informatorze Pijarskich Szkół w Warszawie (2013).
Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęłam w 1997 roku, od 2002 roku wiedzą o rozwoju i zaburzeniach mowy, kulturze języka i literaturze dziecięcej dzielę się ze studentami Wydziałów Pedagogicznych warszawskich uczelni. U podstaw mojego warsztatu pracy leży rozległa wiedza oraz znajomość metod wspomagania rozwoju mowy dziecka weryfikowana i ubogacana codzienną pracą w gabinecie logopedycznym. Wspierając prawidłowy rozwój komunikacji językowej staram się zawsze mieć holistyczne spojrzenie na dziecko, któremu pomagam pokonać trudność w mówieniu.
Ze środowiskiem szkół pijarskich w Warszawie związana jestem od wielu lat. Realizując idę wychowania i nauczania promowaną przez Zakon Szkół Pobożnych, podejmowałam wiele inicjatyw, tj. innowacja pedagogiczna, organizowanie uroczystości szkolnych, autorski program kształcenia słuchu mownego u dzieci. Cieszę się, że zostałam zaproszona do współpracy z zespołem osób dbających o wzrastanie najmłodszego dzieła ojców pijarów, jakim jest Pijarskie Przedszkole w Warszawie. Jako logopeda postaram się zatroszczyć o poprawność i piękno mowy dzieci.

zdj__cie__1_.JPG Ilona Łucja Sadło - psycholog, psychoterapeuta

 Jako psycholog specjalizuję się w terapii dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W swojej pracy łączę różne podejścia i metody pracy. Pomagam  w: psychologicznej diagnozie i terapii zaburzeń rozwojowych dzieci, doskonaleniu kompetencji wychowawczych rodziców, trudnościach w przedszkolnej i szkolnej adaptacji oraz w relacjach z rodzeństwem, stanach lękowych, napadach złości i zachowaniach agresywnych. Prowadzę terapię par i rodzin. Pomagam ludziom, którzy znaleźli się w sytuacjach kryzysowych, cierpią z powodu depresji i lęków. Posiadam uprawnienia pedagogiczne oraz kwalifikacje do terapii pedagogicznej dla dzieci z ryzykiem dysleksji i dzieci i młodzieży ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową. Ukończyłam 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii systemowej prowadzone przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii systemowej. Posiadam certyfikat psychoterapeuty i doradcy systemowego. Uczestniczyłam w wielu kursach i szkoleniach związanych z diagnozą i terapią zaburzeń wieku rozwojowego, studium diagnozy i terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie, a także szkoleniach w zakresie pomocy dziecku z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończyłam także szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie Dziecięcego Masażu Shantala i uzyskałam tytuł instruktora.
Poza wymienionymi ukończyłam szereg szkoleń i kursów, w tym m.in.:
• Kurs pierwszego stopnia integracji sensorycznej,
• szkolenie ze stosowania i interpretacji Testu Osobowości i Zainteresowań,
• seminarium „Współpraca i współdziałanie na rzecz pomocy rodzinie”,
• szkolenie „Zależność między dysfunkcjami w zakresie integracji sensorycznej a nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi oraz trudnościami szkolnymi”,
• terapia behawioralna niepożądanych zachowań u dzieci i młodzieży,
• zespół Aspergera – diagnoza i terapia,
• agresja u dziecka – wybrane aspekty z uwzględnieniem odmienności obrazu klinicznego w przypadku diagnozy zespołu Aspergera,
• szkolenie – systemowe rozumienie rodziny,
• szkolenie – moczenie nocne – przyczyny, diagnoza, terapia,
• szkolenie – gotowość szkolna,
• szkolenie – diagnoza formalna w psychologii i psychiatrii dziecięcej.
  Jestem z naszymi przedszkolakami raz w tygodniu. Biorę udział w naszym przedszkolnym życiu, obserwuję dzieci i na bieżąco konsultuję trudności i sukcesy dzieci z nauczycielkami. Dzięki temu jestem w stanie skutecznie pomagać naszym dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom.
Konsultacje z psychologiem są dla rodziców naszych przedszkolaków bezpłatne.Partnerzy i darowizny

Czytaj więcej

Przekaż 1% podatku

W pozyskiwaniu funduszy wspiera nas Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św Józefa Kalasancjusza

Czytaj więcej

Budowa nowej szkoły pijarskiej

Czytaj więcej