Zajęcia

Ujęte w czesnym

 Zajęcia przedszkolne ujęte w czesnym:
język angielski
Zajęcia języka angielskiego w naszym Przedszkolu realizowane są z wykorzystaniem podręczników i materiałów „Happy Hearts 1” (Kangury, Wiewiórki), „Happy Hearts 2” (Pandy) oraz „Playtime A” (Flamingi) i „Playtime B” (Pingwiny, Pancerniki). Nadrzędnym celem programu jest uwrażliwienie na język angielski poprzez osłuchanie dzieci z tym językiem oraz zbudowanie pozytywnych skojarzeń. Ćwiczone są sprawności językowe takie jak: słuchanie, mówienie, przygotowanie do pisania i czytania. Dzieci uczą się słownictwa, wymowy, reagowania na język oraz prowadzenia prostych konwersacji. Zajęcia odbywają się w formie zabawy, a aktywności ruchowe są przeplatane z zabawami na dywanie i pracą przy stolikach. Dzieci śpiewają piosenki, powtarzają rymowanki, tańczą, odgrywają scenki, grają w gry, ćwicząc pamięć i kojarzenie pojęć z materiałem wizualnym, używają tablicy interaktywnej, wykonują prace plastyczne i uzupełniają karty pracy. Ponadto dzieci poznają tło kulturowe krajów anglojęzycznych poprzez uczestnictwo w przedszkolnych projektach, takich jak Thanksgiving, St Andrew’s Day, St Patric’s Day i in. Pani Diana prowadzi zajęcia z pomocą sympatycznych pacynek: Kangurom, Wiewiórkom i Pandom towarzyszy wesoły kotek Kenny, Flamingi, Pingwiny i Pancerniki odwiedza zabawna małpka Monkey. Przedszkole posiada znakomite zaplecze pomocy dydaktycznych, bogatą kolekcję materiałów audio, wizualnych oraz niewielką biblioteczkę książeczek anglojęzycznych.


język hiszpański
Zabawa jest jedyną rzeczą, którą Dzieci traktują naprawdę poważnie. Zajęcia z języka hiszpańskiego odbywają się w formie zabawy... z wykorzystaniem atrakcyjnych materiałów edukacyjnych takich jak: flashcards, figury 3D, gry planszowe, instrumenty oraz pacynki. Wspólnie śpiewamy i gramy na ukulele. Wierzę, że dzięki takiej formule zajęć wytwarza się naturalna potrzeba komunikacyjna, która wspomaga naukę języka oraz przyczynia się do braku bariery językowej w przyszłości.
01_1.jpg

06.jpg

011_1.jpg

023_1.jpg

gimnastyka korekcyjna
Na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej dzieci:
- kształtują percepcję i schemat ciała,
- kształtują koordynację ruchową i świadomość przestrzeni,
- kształtują umiejętność współdziałania w grupie,
- rozwijają równowagę ciała,
- kształtują zwinność i precyzję ruchu,
- ćwiczą mięśnie brzucha i stóp, celność.
014_1.jpg

017_2.jpg

023.jpg

Zajęcia rytmiczno-ruchowe:
zajęcia muzyczne, których głównym celem jest wprowadzanie dzieci w świat muzyki. Opierają się na 5 podstawowych formach aktywności muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym: śpiewie, słuchaniu muzyki, grze na instrumentach, ruchu przy muzyce oraz tworzeniu muzyki. Poprzez rozwijanie poczucia rytmu, kształcenie słuchu, naturalne poruszanie się do muzyki i samodzielną grę na instrumentach orffowskich przedszkolaki aktywnie uczą się poprzez zabawę.
20200909_122825.jpg

20200910_122303.jpg

20200924_113519.jpg

20200930_113951.jpg

20200930_113951.jpg

received_635971277356393_2.jpeg

* gordonki 
zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych, podczas których wspólnie śpiewamy, rytmizujemy i poznajemy dźwięki. Dziecko równolegle do nauki mowy poznaje świat muzyki. Umuzykalnianie metodą Gordona we wczesnym okresie życia dziecka wspomaga naturalny proces rozumienia muzyki, ułatwia tworzenie oraz improwizowanie, stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolności komunikowania. Zajęcia oparte są na audiacji, czyli procesie myślenia muzycznego i ,,dopowiadania w myślach'' fraz i dźwięków.
20200923_102208.jpg

20200923_102415.jpg

20201002_121442.jpg

received_307219223708266.jpeg

received_627256917932408.jpeg

received_960931651079598.jpeg

received_2679170849077131_1.jpeg


logopedia
Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:
- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
- usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
- kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
- rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy)
- wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
- rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
- rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
- uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
- kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka.
01_2.jpg

02_1.jpg

03_1.jpg

04_2.jpg

05_1.jpg

06_1.jpg

07_1.jpg

„Kredkami do Nieba”
są to zajęcia plastyczne inspirowane niedzielną Ewangelią. Przedszkolaki na zajęciach rozważają na poziomie dziecięcych doświadczeń i wyobraźni Ewangelię z nadchodzącej niedzieli. Tworzymy potem prace plastyczne, które sprawiają, że treść wchodzi głębiej w dziecięce myśli i serca, dzięki temu staje się bliższa w czasie niedzielnej Mszy Świętej.

Katecheza Dobrego Pasterza
ma za cel prowadzenie do relacji z Bogiem, a nie jedynie przekazywanie wiedzy o Nim. Dziecko jest "istotą duchową" otwartą na Boga. Poprzez obrazowe przedstawienie Słowa Bożego i znaków liturgicznych samo odkrywa nadprzyrodzoną rzeczywistość Boga i szuka z Nim kontaktu. Dzieci rozważają Słowo Boże i pracują ze specjalnie przygotowanymi, oddziałującymi na zmysły materiałami. Bardzo ważny jest element ciszy.

Taniec modlitewny

angażuje całe ciało, gesty nawiązują do słów z Pisma Świętego. Pomaga w radosnym i żywym przeżywaniu wiary.

Nauka savoir-vivre
„Savoir-vivre – dobre maniery” to program wychowawczy z zakresu edukacji kulturalnospołecznej, poświęcony zasadom savoir vivre w różnych sytuacjach. Program ma na celu naukę dobrych manier, ogłady towarzyskiej, znajomości obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w stosunku do wychowawców i członków rodziny.
Program zakłada zapoznanie dzieci z zasadami savoir-vivre’u, których stosowanie jest wyrazem szacunku względem innych osób i świadczy o kulturze osobistej człowieka. Wdrażanie dzieci w przestrzeganie dobrych manier jest bez wątpienia pożyteczne i może ułatwić, a nawet zapewnić, naszym dzieciom lepszy start w tak bardzo skomplikowanym dzisiaj, świecie kontaktów interpersonalnych.
"Przestrzeganie dobrych manier dowodzi szacunku dla innych i czyni świat przyjemniejszym miejscem do życia."
W związku z tym zasadne jest zapoznanie dziecka, już w wieku przedszkolnym, z podstawowymi zasadami kulturalnego i bezkonfliktowego współżycia... To niewątpliwie pomoże mu w zinternalizowaniu społecznie aprobowanych zachowań, eliminacji egocentryzmu i przyczyni się do szybszego rozwoju społecznego dziecka. Środowisko bowiem, zgodnie z tak popularną obecnie koncepcją rozwoju L.S. Wygotskiego, jest podstawą zdobywania wiedzy o otaczającej dziecko rzeczywistości. Chodzi tu zarówno o środowisko edukacyjne, jak i, a nawet przede wszystkim, rodzinne. Dlatego zakłada się również wdrożenie w realizację programu rodziców wychowanków przedszkola, by efektywniej pomóc dzieciom w zdobyciu tak im potrzebnych umiejętności. Dzięki temu dzieci będą poddawane wychowawczym stymulacjom w przedszkolu i w środowisku rodzinnym, co przyczyni się do osiągania przez nie sukcesów w domu jak i poza nim.
02.jpg

010.jpg

07.jpg

stała opieka psychologa,

ekologia,

szachy,

zajęcia poznawcze naszego globu, różnic kulturowych, kulinarnych i przyrodniczych.

zajęcia sensoryczno-motoryczne
forma "naukowej zabawy", w której Dzieci kreują zajęcia z prowadzącym. Dzieci pokonują tory przeszkód, badają otoczenie dotykiem, uczą się planowania ruchów, koordynacji, utrzymywania równowagi, panowania nad własnym ciałem. Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć usprawniają pracę systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju różnych umiejętności, jazdy na rowerze, gry w piłkę, ale także pisania, czytania, liczenia itd. Podczas zajęć wykorzystywane są m.in.: masy i pianki sensoryczne, hiperbloki, piłki, woreczki, chusta, deskorolki, krążki, materace.
09.jpg

014.jpg

017.jpg

Psychorozwijanki
to zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalne Dzieci. Na zajęciach uczymy się rozróżniać i nazywać emocje w formie zabaw plastycznych z wykorzystaniem pomocy edukacyjnych np. „zegara emocji”. Sprawdzamy jak wyglądają Nasze twarze gdy wyrażamy radość, smutek lub zaskoczenie. Ćwiczymy wyrażanie naszych uczuć w formie zabaw dramowych, krótkich scenek sytuacyjnych. Wspólnie staramy się znaleźć rozwiązania dla różnych pojawiających się w życiu przedszkolaka sytuacji społecznych. Dodatkowo ćwiczymy różne techniki relaksacji, np. stosując masażyki dziecięce lub zabawne ćwiczenia oddechowe i rozluźniając napięte partie ciała.
05.jpg

013.jpg

017_1.jpg

Każda grupa przedszkolna odbywa zajęcia w salach poświęconych innemu kontynentowi, w ramach swojej edukacji w naszym przedszkolu odwiedzi wirtualnie i zapozna się z kulturą, kuchnią, fauną, florą i ukształtowaniem wszystkich kontynentów.
Tytuł pobierz
English_inphographic
Program z języka angielskiego 2018/2019
Program nauczania języka angielskiego 2018/2019
English_Kangaroos
English_Squirrels
English_Flamingoes
English_Pandas
English_Penguins
English_Armadillos
English_Starfishes
Program_z_języka_hiszpańskiego 2018/2019
Espanol_inphographic
Espańol para los mas pequeńos
Zajęcia z SI (integracji sensorycznej)
Teatrzyk_Kółeczko_infografika
Gimnastyka korekcyjna_infografika
Zajęcia dramowe "Teatr Kółeczko"

Partnerzy i darowizny

Czytaj więcej

Przekaż 1% podatku

W pozyskiwaniu funduszy wspiera nas Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św Józefa Kalasancjusza

Czytaj więcej

Budowa nowej szkoły pijarskiej

Czytaj więcej