Zajęcia

Ujęte w czesnym

 Zajęcia przedszkolne ujęte w czesnym:
język angielski- Zajęcia języka angielskiego w naszym Przedszkolu realizowane są z wykorzystaniem podręczników i materiałów „Happy Hearts 1” (Kangury, Wiewiórki), „Happy Hearts 2” (Pandy) oraz „Playtime A” (Flamingi) i „Playtime B” (Pingwiny, Pancerniki). Nadrzędnym celem programu jest uwrażliwienie na język angielski poprzez osłuchanie dzieci z tym językiem oraz zbudowanie pozytywnych skojarzeń. Ćwiczone są sprawności językowe takie jak: słuchanie, mówienie, przygotowanie do pisania i czytania. Dzieci uczą się słownictwa, wymowy, reagowania na język oraz prowadzenia prostych konwersacji. Zajęcia odbywają się w formie zabawy, a aktywności ruchowe są przeplatane z zabawami na dywanie i pracą przy stolikach. Dzieci śpiewają piosenki, powtarzają rymowanki, tańczą, odgrywają scenki, grają w gry, ćwicząc pamięć i kojarzenie pojęć z materiałem wizualnym, używają tablicy interaktywnej, wykonują prace plastyczne i uzupełniają karty pracy. Ponadto dzieci poznają tło kulturowe krajów anglojęzycznych poprzez uczestnictwo w przedszkolnych projektach, takich jak Thanksgiving, St Andrew’s Day, St Patric’s Day i in. Pani Diana prowadzi zajęcia z pomocą sympatycznych pacynek: Kangurom, Wiewiórkom i Pandom towarzyszy wesoły kotek Kenny, Flamingi, Pingwiny i Pancerniki odwiedza zabawna małpka Monkey. Przedszkole posiada znakomite zaplecze pomocy dydaktycznych, bogatą kolekcję materiałów audio, wizualnych oraz niewielką biblioteczkę książeczek anglojęzycznych.
01.jpg

język hiszpański- zabawa jest jedyną rzeczą, którą Dzieci traktują naprawdę poważnie. Zajęcia z języka hiszpańskiego odbywają się w formie zabawy... z wykorzystaniem atrakcyjnych materiałów edukacyjnych takich jak: flashcards, figury 3D, gry planszowe, instrumenty oraz pacynki. Wspólnie śpiewamy i gramy na ukulele. Wierzę, że dzięki takiej formule zajęć wytwarza się naturalna potrzeba komunikacyjna, która wspomaga naukę języka oraz przyczynia się do braku bariery językowej w przyszłości.
01_1.jpg

06.jpg

011_1.jpg

023_1.jpg

zajęcia recytatorsko teatralne,
gimnastyka korekcyjna- na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej dzieci:
- kształtują percepcję i schemat ciała,
- kształtują koordynację ruchową i świadomość przestrzeni,
- kształtują umiejętność współdziałania w grupie,
- rozwijają równowagę ciała,
- kształtują zwinność i precyzję ruchu,
- ćwiczą mięśnie brzucha i stóp, celność.
014_1.jpg

017_2.jpg

023.jpg

taniec, zajęcia rytmiczne,

logopedia- podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:
- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
- usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
- kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
- rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy )
- wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
- rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
- rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
- uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
- kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka.
04.jpg

09_1.jpg

016.jpg

028.jpg

rozważania i opowieści biblijne,
nauka savoir-vivre- „Savoir-vivre – dobre maniery” to program wychowawczy z zakresu edukacji kulturalnospołecznej, poświęcony zasadom savoir vivre w różnych sytuacjach. Program ma na celu naukę dobrych manier, ogłady towarzyskiej, znajomości obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w stosunku do wychowawców i członków rodziny.
Program zakłada zapoznanie dzieci z zasadami savoir-vivre’u, których stosowanie jest wyrazem szacunku względem innych osób i świadczy o kulturze osobistej człowieka. Wdrażanie dzieci w przestrzeganie dobrych manier jest bez wątpienia pożyteczne i może ułatwić, a nawet zapewnić, naszym dzieciom lepszy start w tak bardzo skomplikowanym dzisiaj, świecie kontaktów interpersonalnych.
"Przestrzeganie dobrych manier dowodzi szacunku dla innych i czyni świat przyjemniejszym miejscem do życia."
W związku z tym zasadne jest zapoznanie dziecka, już w wieku przedszkolnym, z podstawowymi zasadami kulturalnego i bezkonfliktowego współżycia... To niewątpliwie pomoże mu w zinternalizowaniu społecznie aprobowanych zachowań, eliminacji egocentryzmu i przyczyni się do szybszego rozwoju społecznego dziecka. Środowisko bowiem, zgodnie z tak popularną obecnie koncepcją rozwoju L.S. Wygotskiego, jest podstawą zdobywania wiedzy o otaczającej dziecko rzeczywistości. Chodzi tu zarówno o środowisko edukacyjne, jak i, a nawet przede wszystkim, rodzinne. Dlatego zakłada się również wdrożenie w realizację programu rodziców wychowanków przedszkola, by efektywniej pomóc dzieciom w zdobyciu tak im potrzebnych umiejętności. Dzięki temu dzieci będą poddawane wychowawczym stymulacjom w przedszkolu i w środowisku rodzinnym, co przyczyni się do osiągania przez nie sukcesów w domu jak i poza nim.
02.jpg

010.jpg

07.jpg

stała opieka psychologa,
ekologia,
szachy,
zajęcia poznawcze naszego globu, różnic kulturowych, kulinarnych i przyrodniczych.
zajęcia sensoryczno-motoryczne- forma "naukowej zabawy", w której Dzieci kreują zajęcia z prowadzącym. Dzieci pokonują tory przeszkód, badają otoczenie dotykiem, uczą się planowania ruchów, koordynacji, utrzymywania równowagi, panowania nad własnym ciałem. Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć usprawniają pracę systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju różnych umiejętności, jazdy na rowerze, gry w piłkę, ale także pisania, czytania, liczenia itd. Podczas zajęć wykorzystywane są m.in.: masy i pianki sensoryczne, hiperbloki, piłki, woreczki, chusta, deskorolki, krążki, materace.
09.jpg

014.jpg

017.jpg

Psychorozwijanki to zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalne Dzieci. Na zajęciach uczymy się rozróżniać i nazywać emocje w formie zabaw plastycznych z wykorzystaniem pomocy edukacyjnych np. „zegara emocji”. Sprawdzamy jak wyglądają Nasze twarze gdy wyrażamy radość, smutek lub zaskoczenie. Ćwiczymy wyrażanie naszych uczuć w formie zabaw dramowych, krótkich scenek sytuacyjnych. Wspólnie staramy się znaleźć rozwiązania dla różnych pojawiających się w życiu przedszkolaka sytuacji społecznych. Dodatkowo ćwiczymy różne techniki relaksacji, np. stosując masażyki dziecięce lub zabawne ćwiczenia oddechowe i rozluźniając napięte partie ciała.
05.jpg

013.jpg

017_1.jpg


Każda grupa przedszkolna odbywa zajęcia w salach poświęconych innemu kontynentowi, w ramach swojej edukacji w naszym przedszkolu odwiedzi wirtualnie i zapozna się z kulturą, kuchnią, fauną, florą i ukształtowaniem wszystkich kontynentów.
Tytuł pobierz
English_inphographic
Program z języka angielskiego 2018/2019
Program nauczania języka angielskiego 2018/2019
English_Kangaroos
English_Squirrels
English_Flamingoes
English_Pandas
English_Penguins
English_Armadillos
English_Starfishes
Program_z_języka_hiszpańskiego 2018/2019
Espanol_inphographic
Espańol para los mas pequeńos
Zajęcia z SI (integracji sensorycznej)
Teatrzyk_Kółeczko_infografika
Gimnastyka korekcyjna_infografika
Zajęcia dramowe "Teatr Kółeczko"

Partnerzy i darowizny

Czytaj więcej

Przekaż 1% podatku

W pozyskiwaniu funduszy wspiera nas Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św Józefa Kalasancjusza

Czytaj więcej

Budowa nowej szkoły pijarskiej

Czytaj więcej